Sajátos feladatok - Gyermekvédelem

Minden óvónő feladata a rábízott gyerek és szülei jogainak figyelembevétele, maximális tiszteletben tartása, a hiányzó szülői gondoskodás pótlása (egyéni bánásmód) és a veszélyeztetett valamint hátrányos helyzetű gyerekek figyelemmel kísérése. Szükség esetén kapcsolat felvétel a gyermekvédelmi felelőssel, családsegítővel.

A gyermekvédelmi felelős éves rendszerességgel tervezi a gyermekvédelmi munkát. Az ő feladata a krízis helyzetben lévő családok, gyerekek segítése. (családlátogatás a családsegítővel, ruhagyűjtés, játékgyűjtés, felvilágosítás a családsegítő munkájáról, stb.)

A gyermek jogok az óvodában - azt jelenti, hogy a gyermek érdeke mindenek felett áll. A gyermekjogi törvény értelmezését az óvodai környezetben a következők alkotják:

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy:
   - a saját ritmusa szerint éljen
   - ne legyen mindig tökéletes
   - olyannak fogadják el, amilyen
   - ne bánjanak vele felelőtlenül
   - tisztában legyen lehetőségeivel
   - személyiségét tiszteletben tartsák, és joga van az emberi méltósághoz.

Továbbá joga van:
   - a términimumhoz
   - az elismeréshez és dicsérethez
   - az érzelmi biztonsághoz és a bizalomhoz
   - a kiteljesedéshez és a felelősségvállaláshoz
   - a sikerhez és a hibázáshoz
   - az alkotáshoz és feltaláláshoz, kísérletezéshez
   - a kommunikációhoz és az önkifejezéshez

   - az esztétikai érzelmekhez

Ezeket az elveket valljuk mindennapi munkánk során.