Monitoring és nyilvánosság

Az intézmény folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét érintő főbb változásokat. Vizsgálja jelen program végrehajtását, dokumentálja jelen programmal kapcsolatos javaslatokat a szülők, a fenntartó, a társintézmények részéről.

 

A nyilvánosságról a fenntartó gondoskodik, a helyi médiában, elektronikus formában az Önkormányzat honlapján.

 

 Az intézmény az éves monitoring jelentést az intézményi faliújságra, vagy más az intézmény területén található nyilvános és jól látható helyre kihelyezi.

 

A programot a szülők kérésére tanulmányozás céljából elérhetővé kell