Mit jelent a megbízhatóság alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?

Mit jelent a megbízhatóság alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?

A megbízhatóság alapelve felfogásunk szerint azt jelenti, hogy a különféle partnereknek nyújtott szolgáltatásokat, illetve az intézményen belüli feladatokat jelentősebb minőségbeli ingadozás nélkül, alapvetően egységesen magas színvonalon teljesítjük. A szülők, a gyermekek, a munkatársak, a fenntartó vagy egyéb, közvetett partnerek bízhatnak abban, hogy hasonló szolgáltatás vagy feladat ellátása során minden esetben közel azonos minőséget kapnak.

A megbízhatóság alapelvének megfelelő folyamatok, tevékenységek, magatartásformák az alábbi hét kulcsmutató segítségével értékelhetők:
   1. célszerűség
   2. jogszerűség
   3. szakszerűség
   4. hatékonyság
   5. eredményesség
   6. rugalmasság
   7. kiszámíthatóság

A megbízhatóság kulcsmutatóinak való megfelelés feltétele, hogy alkalmazottaink ismerjék a tevékenységükre, munkafolyamataikra vonatkozó minőségbiztosítási eszközöket, módszereket, érdekeltek legyenek abban, hogy ezeket alkalmazzák, és hogy értékelő visszajelzéseket adjanak tapasztalataikról a hibák megelőzése, illetve a mielőbbi korrekció érdekében.