Mit jelent a folyamatos fejlesztés - önfejlesztés alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?

Mit jelent a folyamatos fejlesztés - önfejlesztés alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?

A folyamatos fejlesztés - önfejlesztés alapelve felfogásunk szerint azt jelenti, hogy az óvoda irányítását, szakmai, szervezeti működését meghatározó - vagy azt alapvetően befolyásoló területeket, folyamatokat PDCA-logikán alapuló, egységes szerkezetű minőségfejlesztési eljárások szerint - hosszútávra meghatározott, azonos számú folyamat- és eredménymutató figyelembevételével gondozzuk.

Az önfejlesztés - folyamatos fejlesztés alapelvének megfelelő folyamatok, tevékenységek, magatartásformák ugyancsak hét kulcsmutató segítségével értékelhetők:
1. A fejlesztő intézkedések, beavatkozások cél-és értékracionalitása;
2. A fejlesztési, beavatkozási stratégiák legitimitása (átgondoltsága, az érintettekkel való egyeztetettsége);
3. A fejlesztési folyamatainak, beavatkozásainak PDCA-logika szerinti szisztematikus tervezettsége;
4. A fejlesztések, beavatkozások nyomonkövetettsége;
5. A fejlesztések, beavatkozások folyamatának standard mutatók alapján történő tanulmányozása, értékelése;
6. A fejlesztések, beavatkozások eredményességének standard mutatók alapján történő tanulmányozása, értékelése;
7. Az önfejlesztés - folyamatos fejlesztés kiterjedtsége.

Az önfejlesztés folyamatos fejlesztés kulcsmutatóinak (kritériumainak) való megfelelés feltétele a vezetői elkötelezettség. Az intézményi minőségfejlesztés legkritikusabb pontja a vezetői minőségfejlesztési/beavatkozási stratégia meghatározása, és konkrét mérési adatokkal való megalapozottsága.