Minőségpolitikai céljaink

Minőségpolitikai céljaink

Minőségpolitikai céljainkat az Együttműködési, az Önfejlesztési és a Megbízhatósági alprogramban fogalmaztuk meg. A három alprogram szorosan összefügg egymással. Az ÖMIP-ben megfogalmazott, az Intézménytípus szerinti célok című fejezetben szereplő, óvodákra vonatkozó feladatokat ugyancsak az alprogramokba építettük be. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért azonosító jellel láttuk el az önmagunk által meghatározott illetve a fenntartó által meghatározott minőségcélokat:

 

 

Az együttműködővé, önfejlesztővé és megbízhatóvá válás szempontjából legfőbb stratégiai partnereinknek a fenntartót, a társóvodákat és az azonos nevelési programmal dolgozó más intézményeket tekintjük.