Megvalósítás

Az intézmény megvalósítja a fenntartó Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjában rá vonatkozó intézkedéseket. Figyelemmel kíséri a területrészen élő HHH gyermekek helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti intézményekkel. Részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében.

Az intézmény vezetőjén keresztül az érzékelt problémák alapján javaslatot tesz a fenntartónak a HHH gyermekek esélyegyenlőségének javítása céljából.

Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert működtet, lehetőséget biztosít az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre.

Az intézmény biztosítja és évente megvizsgálja, hogy minden működésére, pedagógiai munkájára vonatkozó iránymutatásba, (pedagógiai programba és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések.

Értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett információkat, tapasztalatokat a következő időszak esélyegyenlőségi programjába.
Az intézmény biztosítja az óvodapedagógusok felkészítését, folyamatos továbbképzését.