Legitimitációs záradék

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK

 

 

A Tündérkert Óvoda  nevelőtestülete a jelen Nevelési Programot a 2015.február 19. napján tartott határozatképes ülésén át nem ruházható jogkörében meghozott határozatával, 100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a mellékelt jegyzőkönyvi kivonat és az ahhoz tartozó jelenléti ív aláírásával tanúsítják.

 

Vecsés, 2015. február 19.

                                                                                              …………………………….

                                                                                                            intézményvezető

 

 

A Nevelési Programot az óvodai szülői szervezete  véleményezte és elfogadásra javasolja.

 

Vecsés, 2015. február19.

                                                                                              ………………………………..

                                                                                                             SZMK elnöke

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:

 

A Tündérkert Óvoda Nevelési Programját Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. …………… napján meghozott …………………határozatával hagyta jóvá.

 

 

Vecsés, 2015. ……………………..

 

                                                                                                     ………………………………

                                                                                                           polgármester