Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

Az óvoda megnevezése

Vecsési Tündérkert Óvoda 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

2220Vecsés, Halmy József tér 1.
Tel:30/668-7006

fax: 29/350-514
E-mail:vecses.tunderkertovoda@gmail.com
Intézményvezető: Szabó Etelka

 

 

Alapító okirat száma

652456-5/2016.

OM azonosító

033046

 

1.) Óvodapedagógusok száma: 14 fő

ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

14 fő

ebből

Szakvizsgázott

5 fő

ebből

Vezető óvodapedagógus- közoktatás vezető

2 fő

 

Fejlesztő pedagógus

1 fő

 

Mentálhigiénés szakember

1 fő

 

2.) Pedagógiai asszisztensek száma: 3 fő

3.) Dajkák  száma: 11 fő

ebből

konyhás dajka

2 fő 

ebből

dajkai végzettséggel rendelkezik

11fő

ebből

Középfokú végzettséggel rendelkezik

5 fő

 

3.) Technikai dolgozók száma: 1fő

4.) Óvodatitkár: 1fő

5.) Óvodai csoportok száma 2021/2022.

Óvodai csoport neve

Cica csoport

27 fő

Óvodai csoport neve

Csibe csoport

28 fő

Óvodai csoport neve

Katica csoport

24 fő

Óvodai csoport neve

Maci Csoport

22 fő

Óvodai csoport neve

Méhecske csoport

27 fő

Óvodai csoport neve

Pillangó csoport

29 fő

Óvodai csoport neve

Süni csoport

29 fő

Óvodai csoport neve

Nyuszi csoport

22 fő

 

 

 


 Az óvodai nevelési év rendje:

a nevelési év: 2021. 09. 01 – 2022. 08. 31-ig tart

Megnevezés

év         

hónap      

 nap

Az óvodai nevelés első napja

2021.

09.

01.

Az óvodai nevelés utolsó napja               

2022.

08.

31.

 

Az óvoda várható nyári zárása:

 

Tündérkert Óvoda

kezdete

2022.

07.

25.

 

vége

2022.

08.

05.

Nevelésmentes munkanapok: 

 • 2021. szeptember 27.
 • 2021.oktöber 22.
 • 2022. február 18.
 • 2022. május 19-20.

 

Az iskolai szünetek alatt, illetve a gyermekek létszámának csökkenése esetén a csoportok összevontan működhetnek.

 Beiratkozás ideje 2022. májusában a fenntartó intézkedése alapján.

Ünnepek, ünnepélyek szervezése Az intézményben az ünnepek szervezésére vonatkozó rendet a Pedagógiai Program és az éves munkaterv tartalmazza.

 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok

A törvényes működést az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – alap és kiegészítő dokumentumok, belső szabályzatok határozzák meg:

 • Alapító Okirat
 • Helyi Nevelési Program
 • ONOAP
 • Éves Munkaterv
 • SZMSZ és mellékletei
 • Házirend Belső szabályzataink
 • Közalkalmazotti szabályzat
 • Gyakornoki szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Leltárkezelési és leltározási szabályzat
 • Panaszkezelési szabályzat

A dokumentumoknak a helyben szokásos módon nyilvánosságot biztosítunk.