Kötelezettségek és felelősség

  Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, a szülők, és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen az intézmény esélyegyenlőségi programja, ismerjék és kövessék a benn foglaltakat. Az intézmény dolgozói kapják meg a szükséges felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tenni a szükséges lépéseket. Az elfogadott programot az intézményben jól látható helyen függesszék ki, a tanévnyitó értekezleten annak tartalmát ismertesse az intézményvezető.

 Az intézmény vezetője felelős az esélyegyenlőségi program megvalósításának koordinálásáért, a program végrehajtásának nyomon követéséért, az egyenlő bánásmód elvét sértő esetek kivizsgálásáért.

    A nevelőtestület minden tagja felelős, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítse, közreműködjön annak megvalósításában. Az esélyegyenlőség sérülésének esetét jelezze a felettesének.