Intézményi folyamatok a program megvalósítását szolgáló CME-IMIR modellben

A minőségirányítási program megvalósításának vezetői szintű felelősség-megosztási rendje


A CME-IMIP eredményfelelőse:
A minőségirányítási program (CME-IMIP) kidolgozásának, megvalósításának, valamint a minőségirányítási rendszer CME-IMIR) kidolgozásának, adaptálásának, működtetésének és továbbfejlesztésének intézményi szintű eredményfelelőse a mindenkori igazgató. Felelőssége kiterjed a szükséges humán és egyéb erőforrások biztosítására, a megbízások kiadására, valamint a Minőségirányítási Kézikönyv kiadására.

 

A CME-IMIP folyamatfelelőse:

 

A minőségirányítási program (CME-IMIP) megvalósítására kidolgozott, adaptált rendszer (CME-IMIR) működtetésének és továbbfejlesztésének intézményi szintű folyamatfelelőse a mindenkori minőségirányítási megbízott vagy programvezető. Felelőssége kiterjed a rendelkezésére álló humán és egyéb erőforrások gazdaságos felhasználására, a (Minőségirányítási Kézikönyv szerinti) minőségfejlesztési folyamatok gondozására (javítására, fejlesztésére) és működtetésére.