Intézkedési terv célja

Az esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregáció mentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény biztosítsa a szolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést és helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálására.

Kiemelt figyelmet kell fordítani:
- a beiratkozásnál, felvételnél
- az oktató- nevelőmunka során
- a gyerekek egyéni fejlesztésében,
- az értékelés gyakorlatában,
- a humán erőforrás fejlesztésében,
- pedagógusok szakmai továbbképzésében,
- a partnerség építésében