IMIP

A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Halmi Telepi Óvoda, Vecsés
A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Halmi Telepi Óvoda, Vecsés
Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának dátuma: 2004. 05. 14.
A fenntartói jóváhagyás dátuma:
A MIP hatályba helyezésének időpontja: 2004. 09. 01.
A hatályosság időtartama: 2004. 09. 01 - visszavonásig.

TARTALOMJEGYZÉK

 

Előszó
Bevezető
Az általunk felvállalt CME-IMIP modell minőségpolitikája
Mit jelent az együttműködés alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?
Mit jelent a folyamatos fejlesztés - önfejlesztés alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?
Mit jelent a megbízhatóság alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?
Hogyan illeszkednek a fenntartó elvárásai az óvodánk által vállalt minőségpolitikához?
Hogyan illeszkednek a fenntartó által meghatározott feladatok az intézmény minőségpolitikai céljaihoz?
Minőségpolitikai céljaink
Az alprogramok felépítése

I. EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALPROGRAM
1. Település szintű együttműködések fejlesztése
2. Szervezeti szintű együttműködések fejlesztése
3. A szolgáltatást igénybevevőkkel való együttműködés fejlesztése
4. HOP-beli nevelési célok összehangolása az együttműködővé válás kitűzött céljaival

II. ÖNFEJLESZTÉSI ALPROGRAM
1. Az irányítás tudatos és módszeres minőségfejlesztésének rendszeressé tétele
2. Az együttműködési kultúra tudatos és módszeres minőségfejlesztésének rendszeressé tétele
3. Az óvodai nevelés tudatos és módszeres minőségfejlesztésének rendszeressé tétele

III. A MEGBÍZHATÓVÁ VÁLÁS ALPROGRAMJA
1. Az intézményvezetés felelősségének és elkötelezettségének biztosítása
2. Az együttműködési mechanizmusok minőségének biztosítása
3. Az oktatás-nevelés minőségének biztosítása
4. A mérési, elemzési, javítási folyamatok minőségének biztosítása
5. A minőségirányítási program megvalósítása

A minőségirányítási program megvalósításának ütemezése
Az együttműködő önfejlesztő megbízható intézmény minőségirányítási rendszere
A CME-IMIR modell általános leírása
Intézményi folyamatok a program megvalósítását szolgáló CME-IMIR modellben
A minőségirányítási program megvalósításának vezetői szintű felelősség-megosztási rendje
A Minőségirányítási Program megvalósításának általános eljárása