Hogyan illeszkednek a fenntartó által meghatározott feladatok az intézmény minőségpolitikai céljaihoz?

Hogyan illeszkednek a fenntartó által meghatározott feladatok az intézmény minőségpolitikai céljaihoz?

 

A fenntartó által adott feladatok, saját minőségpolitikai céljaink valamint a már elkészített szabályozó dokumentumaink - összhangban vannak egymással. Ezt szemléltetjük az alábbi táblázat segítségével:

A fenntartó által megfogalmazott feladatok:

Az óvodai feladatellátás jelenlegi státusza:

Intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozása.

IMIP

Nevelési, pedagógiai program felülvizsgálata

ELKÉSZÜLT

Óvodapedagógusi továbbképzési terv, beiskolázási terv elkészítése.

ELKÉSZÜLT

Helyi igényekből adódó, óvodák szakmai sokszínűségének további megőrzése, megvalósítása.

HOP

Kiemelt nevelési célok megvalósítása, különleges gondozást igénylő óvodásokkal való foglalkozás.

IMIP
Együttműködési alprogram / 9. cél

3-5 éves gyerekek óvodai elhelyezése, iskolaérettség kiszűrése.

HOP
Óvodai felvételek rendje

Alapfeladatokhoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása.

Vecsés Város Önkormányzatának Oktatási Koncepciója és Közoktatási Intézkedési Terve (2004-2006)
10. o.

Esélyegyenlőség megteremtése, gyermek igényeihez igazodó fejlesztés.

IMIP
Együttműködési alprogram / 9. cél

Balesetek megelőzésére tett intézkedések (felülvizsgálat, hibák javítása)

Védő óvó intézkedések
Szokás-szabályrendszer

Intézmények közötti együttműködés (Óvoda iskola szakszolgálat)

IMIP
Együttműködési alprogram / 1. cél

Kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval.

IMIP
Együttműködési alprogram / 7. cél; 2. cél

Csoportszámok, létszámok normalizálása,

Óvodai törzskönyv

Költséghatékony gazdálkodás

IMIP
Megbízhatóság alapelve / Hogyan illeszkednek a fenntartó elvárásai az általunk vállalt minőségpolitikához?

 

Az Önkormányzati intézkedési terv tartalmazza az oktató-nevelő munka prioritásait is: ezeket a nevelési elveket a fenntartó által elfogadott Helyi Nevelési Programunkban (HOP) érvényesítettük.