Előszó

 

Előszó

Az intézményi minőségirányítási program kidolgozásának törvényi kötelezettsége olyan pillanatban jelentkezett óvodánk számára, amikor éppen elhatároztuk, hogy a kezdeti önálló próbálkozást követően tanácsadói segítség igénybevételével tesszük professzionálisabbá minőségügyi tevékenységünket.

A minőségfejlesztés terén tehát a korábbiakban nem rendelkeztünk komoly múlttal. Ugyanakkor tisztában voltunk vele, hogy munkánk további, tudatos javításához, illetve az elért jó színvonal megtartásához fontos, hogy felkészítsük óvodánkat a minőségkezelési technológiák elsajátítására. Ennek köszönhetően 2003-ban Minőségfejlesztési feladatokra való felkészítés címmel egy 2 éves képzés lezárásaként szakvizsgát is tett egyik kollégánk, aki - tanulmányai okán - különböző felméréseket, főleg elégedettségméréseket végzett az óvodában. Az eredmények kiértékelése után annak rendje-módja szerint - fejlesztő intézkedéseket is hoztunk. Szerettük volna, ha ezek a spontán erőfeszítések nem vesznek kárba, sőt kifejezetten tudatossá válva beépülnek a napi gyakorlatunkba: ennek a szándéknak az lett az eredménye, hogy a 2003-04-es tanév novemberében felvettük a kapcsolatot a Comenius Műhely Egyesülettel. Ütemtervet készítettünk minőségirányítási programunk, sőt ezzel párhuzamosan a program megvalósítását támogató minőségirányítási rendszerünk kiépítésére. Felkínáltuk a város többi közoktatási intézménye számára is, hogy gondolkodjunk együtt: két társóvoda kapcsolódott be a közös felkészülésbe, és vállalta fel az azonos szemléletű IMIP- kidolgozást.

Óvodánk a Comenius Műhely Egyesület által közreadott CME-IMIP modellt alkalmazta intézményi minőségfejlesztési programja megalkotásához, és egyúttal felvállaljuk CME-IMIR modell szerinti teljes körű óvodai minőségirányítási rendszer kiépítését és bevezetését is.

Minőségirányítási Programunk (CD-, floppy-) lemezen hozzáférhető módszertani segédletként, úgynevezett esetpéldaként szolgált más közoktatási intézmények számára a Comenius Műhely Egyesület képzésein.

Minőségirányítási programunk megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak: az alábbiak közlésével ezt kívánjuk könnyen áttekinthetővé és ellenőrizhetővé tenni.

Törvény a közoktatásról (1993. LXXIX.)

Óvodai minőségirányítási programunk fejezetcíme

40§ (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját.

 

Az általunk felvállalt CME-IMIP modell minőségpolitikája (benne a három alapelv és a 3x7 kulcsmutató)

Továbbá: A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet.

A mellékelt Intézményi minőségfejlesztési rendszerterv

Az óvoda Együttműködési, Önfejlesztési és Megbízhatósági alprogramja

A vállalt CME-IMIR modell általános leírása

Továbbá: A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program).

 

A teljes óvodai minőségirányítási program

40§ (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és

Mit jelent az együttműködés önfejlesztés - megbízhatóság alapelve a vállalt CME-IMIP modell szerint?

 

Továbbá:

a megvalósítását szolgáló elképzeléseket.

Minőségpolitikai célkitűzéseink: Az együttműködővé önfejlesztővé megbízhatóvá válás óvodai minőségirányítási programja (3x7 kulcsmutatóra, valamint a közoktatásban érvényes modellkövetelményekre épülő programtervezés)

A minőségirányítási program megvalósítása: Az Együttműködő önfejlesztő megbízható intézmény minőségirányítási rendszere (a CME-IMIR modell általános leírása)

 

Továbbá:

Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.

Intézményi folyamatok a program megvalósítását szolgáló CME-IMIR modellben

Az egyes alprogramokban kiválasztott, kiemelten fejlesztendő kulcsmutatókra irányuló mérések

Az Óvodai MIP megvalósításának vezetői szintű felelősség-megosztási rendje

Az óvodai MIP megvalósításának általános eljárása (Plan, Do, Check, Act)

85§ (7) Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal.

Hogyan illeszkednek a fenntartó elvárásai az intézmény minőségpolitikájához?

Hogyan illeszkednek a fenntartó által meghatározott feladatok az intézmény minőségpolitikai céljaihoz?