Elérhetőség

Intézményünk 1999. szeptember 01.-től felmenő rendszerben vezette be helyi nevelési programját. Ma már minden csoportunk ezzel dolgozik. Fábián Katalin Tevékenységközpontú óvodai nevelési programját adoptáltuk, figyelembe véve helyi adottságainkat.

A program felülvizsgálatát a Kt. 121§ (1) bekezdés 27. (6). teszi indokolttá, mely kimondja: az óvodák, iskolák, kollégiumok 2004. június 30.-ig felülvizsgálták nevelési, pedagógiai programjaikat, és megküldték a fenntartó részére jóváhagyás céljából.

Másrészt, a gyakorlati alkalmazásról szerzett tapasztalatainkat szükségszerűen összegezni, elemezni, értékelni kell.

Általános információk az óvodáról

Az óvoda hivatalos elnevezése: Tündérkert Óvoda
Elérhetőségek:
     Fax: 29/350-514
    Mobil: 30/668-7006
    Címe: 2220 Vecsés, Halmy József tér 1/a.
    E-mail:vecses.tunderkertovoda@gmail.com
    

Az óvoda vezetője: Szabó Etelka

Óvodavezető helyettes: Nagyné Bereczki Katalin

                                           Kosztáné Sbül Ilona

                                      


Gyermekorvos: Dr. Essek Ferenc
    Tel./Fax: 29/350-182


Gyermek fogorvosa: Dr. Sasvári Annamária
    Tel./Fax: 29/551-450


Óvoda logopédusa:

Az óvoda fenntartója: VVÖK Polgármesteri Hivatal
Az intézmény jogállása: a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozott részben önálló költségvetési szerv
Az óvoda csoportjainak száma: 8
Az óvoda férőhelye: az alapító okirat szerint, illetve a hatályos jogszabályok szerint meghatározott.