Bevezető

Bevezető

A CME-IMIP modell a Comenius Műhely Egyesület által ajánlott Intézményi Minőségirányítási Program modellje, amely az együttműködés, az önfejlesztés és a megbízhatóság célrendszerét kínálja a közoktatási intézmények számára.

Miért előnyös óvodánk számára a CME-IMIP modell?

Az együttműködési készség fejlesztése, az önfejlesztés - folyamatos fejlesztés kultúrájának kialakítása, valamint a megbízható feladatellátásra való alkalmassá tétel összhangban van az egész életen át tartó tanulás eszméjével: ennélfogva alkalmas nemcsak a szakmai, szervezeti, vezetési, hanem a pedagógiai célok egységes minőségpolitika alapján történő megközelítésére is.

A CME-IMIP modell szerint kidolgozott minőségirányítási program megvalósítását a CME-IMIR modell eszközrendszere közvetlenül is hivatott segíteni. A CME-IMIR modell a Comenius Műhely Egyesület által ajánlott Intézményi Minőségirányítási Rendszer modellje.

Miért előnyös óvodánk számára a CME-IMIR modell?

A CME-IMIR modell - az Európai Uniós törekvésekkel összhangban - átlátható, rugalmas és bármely intézménytípusra és pedagógiai gyakorlatra adaptálható rendszert ad számunkra. Összhangban van egyéb szabályozási formákkal, ugyanakkor elősegíti a változó környezethez illetve követelményekhez való igazodást. Komplexitása lehetővé teszi, hogy a minőségirányítás összes funkcióját működtessük általa: a mutatók rendszerére épülő minőségméréstől és értékeléstől a minőség megtervezésén, szabályozásán és menedzselésén át a minőség javításáig, fejlesztéséig, sőt az elérni vágyott minőség biztosításáig.

A modell lehetőséget ad arra, hogy a megalapozott beavatkozás érdekében az óvoda vezetősége és a fenntartó számára is nyomon követhetőek, mérhetőek és értékelhetőek legyenek az intézményi minőségfejlesztési folyamatok. Módot ad arra is, hogy ezek a folyamatok a közoktatás intézményrendszere szintjén az országos oktatáspolitikai és szakmai prioritások meghatározása érdekében is hozzáférhetővé váljanak, növelve a közoktatás összehangolt minőségügyi és szakmai fejlesztésnek realitását.