Az óvoda tárgyi feltételei

Óvodánk 1999 óta dinamikusan, egyenletesen és célorientáltan fejlődik, mely megmutatkozik a csoportszobák folyamatos felújításában, a mosdók átépítésében, az esztétikus, higiénikus környezet kialakításában valamint a pedagógiai fejlesztést szolgáló eszközök bővítésében és korszerűsítésében.

Az óvoda udvara esztétikus, biztonságos, sokoldalú mozgáskielégítő játékeszközökkel bővült, melyhez sok segítséget kaptunk és folyamatosan kapunk a gyermekek szüleitől, valamint alapítványunkat támogató vállalkozóktól. Terveink megvalósítását több, pályázaton való sikeres részvételünk is elősegítette.

Az intézmény SZMSZ-e, házirendje, tűz és balesetvédelmi terve, vészhelyzet és katasztrófa elhárítási terve, munkavédelmi terve, Minőség Irányítási Programja, valamint az egyéb együtt érvényes külső és belső szabályzatok, segítik az óvoda zökkenőmentes, megbízható működését.