Az óvoda személyi feltételei

Intézményünkben dolgozó munkatársaink:

  • 19 óvodapedagógus,
  • 2 pedagógiai asszisztens
  • 12 dajka,
  • 1 óvodatitkár
  • 1 fűtő – karbantartó – kertész
  • 1 takarító

(A teljes létszámból két dolgozó csökkent munkaképességű).

 

A célorientált óvodakép fenntartásához igazítottuk a továbbképzéseket, ennek eredményeképpen négy pedagógusunk rendelkezik másoddiplomával. (Oktatásvezetői, mentálhigiénés, fejlesztőpedagógus, minőségfejlesztési feladatok ellátására), a kötelezően elvégzendő hétévenkénti szakmai továbbképzéseket minden pedagógus elvégezte.