Az együttműködő önfejlesztő megbízható intézmény minőségirányítási rendszere

Az együttműködő önfejlesztő megbízható intézmény minőségirányítási rendszere

A CME-IMIR modell általános leírása

 

A minőségpolitikai célok egy komplex minőségirányítási rendszermodell az ún. CME-IMIR modell kiépítésével és működtetésével megbízhatóan teljesíthetők.

A CME-IMIR modell koherens és konzisztens rendszer: az együttműködő, az önfejlesztő és a megbízható intézményi rendszerek hierarchikusan egymásra épülnek, ugyanakkor szervesen egymásba is illeszkednek: optimalizálva a rendszerépítésbe és a minőségfejlesztésbe fektetett energia hasznosulását, tudatosan elősegítve, hogy az egyes rendszereken belüli tényezők egymás hatását erősítsék.

A CME-IMIR modell hidat képez szakmaiság és minőség között: arra készteti a felhasználó intézményt, hogy minőségfejlesztési eljárásaiban (Útmutatóiban) gondoskodjon a választott (kidolgozott) pedagógiai és vezetési paradigmák minőségirányítási szempontból kritikus tényezőinek érvényesüléséről.

A belső szabályzók kidolgozásának folyamata tartalmilag is átláthatóvá válik: kommunikálhatóvá válnak az egyes területek/ részterületek fejlesztésében szerepet játszó, szakmailag is érvényes tényezők; kontrollálhatóvá válik mind a jogi követelmények, mind pedig a belső megállapodások vagy konszenzusos szabályok betartása.

Az intézmény fejlődésének jellege - stagnálás, előrelépés, visszalépés - a standard mutatóknak köszönhetően az intézmény vezetői és dolgozói számára, sőt a fenntartó és az oktatásirányítás számára is nyomon követhető, illetve más intézményekkel összemérhető.

A rendszermodell alkalmazásával azonosíthatóvá válik a képviselt pedagógiai és vezetési paradigma a szakmai partnerek (intézményben dolgozók, szakértők) és az óvodahasználók (szülők) számára egyaránt.

Milyen garanciák vannak a CME-MIR modellben az együttműködés elvárt minőségének biztosítása érdekében?
   - A Partnerkapcsolatok irányításának minőségfejlesztésére vonatkozó, egységes formátumú minőségfejlesztési eljárások (Útmutatók a partnerkapcsolatok irányításához)
   - Az együttműködés 7 kulcsmutatójára épülő elégedettségmérési technológia a fejleszteni kívánt viszonylatokban: pl. alkalmazotti elégedettség a vezetőség együttműködési készségével; tanulók elégedettsége az osztályfőnökök együttműködési készségével. 

Milyen garanciák vannak beépítve az önfejlesztés - folyamatos fejlesztés elvárt minőségének biztosítása érdekében?
   - Rendszerfejlesztési Kézikönyv, benne egységes formátumú minőségfejlesztési eljárások (Útmutatók a minőségfejlesztéshez);
   - Űrlapok a folyamatos fejlesztés kritikus pontjain elvárt adatok, információk, vezetői döntések meghozatalának elősegítése érdekében;
   - A 20-25 intézményi szintű minőségfejlesztési folyamathoz rendelt folyamatmutatók és eredménymutatók rendszere.

Milyen garanciák vannak beépítve a megbízhatóság elvárt minőségének biztosítása érdekében?
   - Felhasználói Kézikönyv;
   - A Felhasználói Kézikönyv első fejezetében (Standardok) helyezzük el az adott tanévben érvényes, minden érintett számára kötelező külső és belső szabályzókat, a készen kapott, illetve a minőségfejlesztési eljárások segítségével kidolgozott minőségbiztosítási eszközöket, módszereket, eljárásokat.
   - A Felhasználói Kézikönyv második fejezete (Munkanapló) tartalmazza azokat az igazoló dokumentumokat, amelyeket az egyes tevékenységek végrehajtása és nyomonkövetése során állítunk elő (a tényszerű folyamatértékelés és az esetleges beavatkozások megalapozása érdekében).