Az alprogramok felépítése

Az alprogramok felépítése

1. A minőségcél pontos megnevezése

2. A kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók felsorolása

3. A fejlesztés alapját képező mérések megnevezése

4. Az elvárt eredmények bemutatása

5. Fenntartói elvárások, feladatok felsorolása

6. Vezetői helyzetkép megadása