Összes csoportnak aktuális

Tisztelt Szülők!

A Halmi Telepi Általános Iskola elsős tanítóinak bemutatkozását itt találják:

https://youtu.be/isgTCl-HNLs

 

 

Az Oktatási Hivatal 2021. 02. 15-től 02. 22-ig rendkívüli szünetet rendelt el a Maci és a Süni csoportra.

..//files/tkhf_454-4vecsEsi_tUndErkert_Ovoda_-1.pdf

Az Oktatási Hivatal 2021. 02.08-tól 2021.02.15-ig a pillangó csoportra rendkívüli szünetet rendelt el.

..//files/tkhf_390-12_vecsEsi_tUndErkert_Ovoda_cica.pdf

..//files/tkhf_369-8_vecsEsi_tUndErkert_Ovoda.pdf

Az Oktatási Hivatal 2020. 11.26-tól 12.05-ig a cica csoportra rendkívüli szünetet rendelt el.

A határozat itt olvasható:

..//files/tkhf_3839-66_vecsEsi_tUndErkert_Ovoda.pdf

 

Az oktatási Hivatal november 23-27 között két csoportra rendelt el rendkívüli szünetet.

A határozat itt megtekinthető:

..//files/tkhf_3734-63_vecsEsi_tUndErkert_Ovoda.pdf

 

Az Oktatási Hivatal november 16-22. között újabb rendkívüli szüntet rendelt el az intézmény hat csoportjára. A határozat itt megtekinthető:

..//files/tkhf_3679-21_vecsEsi_tUndErkert_Ovoda.pdf

 

 

Az Oktatási Hivatal Határozata alapján intézményünkben november 9-15. között rendkívüli szünetet rendelt el. A határozat itt megtekinthető:

..//files/tkhf_3344-2_vecsEsi_tUndErkert_Ovoda.pdf

 

 

 

Az óvodai beíratkozásról információt itt taláhatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020

Vecsés Város Önkormányzatának tájékoztatója:

..//files/Tunderkert/hirdetmeny_ovodai_2020-2.doc

Szándéknyilatkozat (a NEM körzetileg illetékes intézménybe):

..//files/Tunderkert/szandeknyilatkozat_2020-2.doc

Adatlap (Óvodai felvétel irántik kérelem a körzetileg illetékes intézménybe)

..//files/Tunderkert/adatlap_ovodai_beiratkozashoz_2020_aprilis-2.doc

Az erre a nevelési évre meghírdetett minden óvodai és csoportos program elmarad.

Köszönjük a LEVENDULA STÚDIÓ felajánlását: dolgozóink mosható maszkokat és gumikesztyűket kaptak!!!

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkeztetésről:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a jelenleg 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekekre (3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, tartósan beteg és fogyatékos gyermekek) és azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekeire, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2019-ben a 128.810,-Ft-ot). Ingyenes étkezésben részesülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg gyermeket nevelő családok egészséges, bölcsődébe vagy óvodába járó gyermekei is.

 

A Gyvt. úgy rendelkezik, hogy az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítása a jövedelmi helyzet okán a szülőnek a jövedelméről való önbevallásán (nyilatkozatán) alapul. A Gyvt. 2015. szeptember 1-jétől hatályos 151. § (5b) bekezdése rögzíti továbbá, hogy az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a Gyvt.-ben foglaltak szerint kell igazolni. Jelen előterjesztés ezért a Gyvt. módosításával meghatározza annak a szülői nyilatkozatnak a formanyomtatványát, amellyel a szülő a bölcsődébe, óvodába járó gyermeke után az ingyenes étkezést igénybe veheti. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy mely jogcímen kéri az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, a családban három vagy több gyermeket nevelnek, a gyermeket nevelésbe vették, vagy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át. A nyilatkozat kitöltését tájékoztató segíti.

Nyilatkozat található az interneten, illetve kérhető az óvodapedagógusoktól.