A tevékenységközpontú nevelés célja és feladatai

A program a gyermeki személyiség középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A célok és feladatok centrumába programunk az együttműködési és érintkezési képességek (kooperáció és a kommunikáció) fejlesztését állítja.

Célunk a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi élet gyakorlatára való általános felkészítése, melyben a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül végezzük. Programunk a kitűzött nevelési célokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységének és képességeinek figyelembe vételével, egyéni adottságaikból kiindulva, az egyéni bánásmód elvét alkalmazva valósítja meg, így csökkentve a meglévő hátrányokat.