A tevékenység szerepe a nevelési cél érdekében

A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe vennünk a 3-7 éves korú gyermekek önkifejező törekvéseit és az esetleges hátrányok csökkentését.

A tevékenységek pedagógiai előkészítése közös feladat az óvodapedagógusok és a dajka nénik számára.

 

Kiemelkedően fontos a testületi attitűd a program gyakorlati alkalmazása során (a pedagógusok és a dajka nénik összehangolt munkamegosztása).  A nevelés eredményessége érdekében őket is teljes mértékben bevonjuk a nevelési feladatok megvalósításába. Fontos tudniuk, hogy semmit se végezzenek el a gyermekek helyett, de mindenben segítsék őket, amikor arra szükségük van.

 

A dajka nénik teljes jogú segítő nevelőtársaink. Pozitív hozzáállásuk a nevelőmunkához, sikerünk záloga.