A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében

A gyermek szükségletei életkori szakaszonként és egyénenként változóak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség kialakulásában az őt körülvevő személyi-és tárgyi környezetnek meghatározó funkciója van. Ebben döntő szerepe van a családoknak, mivel az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyermekekhez, és más-más szerepet szánnak nekik a család életén belül.

A családi nevelés kiegészítőjeként, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig az óvodának igen nagy szerepe van az elsődleges szocializáció során.

                                                     

Közösségünk innovatív törekvései, pedagógiai nézeteinek széleskörű módszertani szabadságát biztosítja és megkötéseket csak a gyermek érdekében jelenít meg.

 

Az óvodapedagógus legfontosabb feladata a gyermeki szükségletek kielégítésében:

  • az egészséges óvodai környezet biztosítása, megteremtése
  • a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása
  • a gyermek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése

 

  • teret engedni az önkifejezés, és önérvényesítő törekvéseinek természetes, társas kapcsolatok igényeinek kielégítése, nevelve a különbözőségek elfogadására és tiszteletére

 

  • közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, megteremtve a sokszínű mással nem helyettesíthető szabad játékszituációk kialakulását, kialakítását.

 

Óvodánkban a gyermek igényeit megértéssel fogadjuk. Gondolunk itt a látás- és hallássérült gyermekek fogadására, só szobánk elkészültével az asztmás, allergiás és egyéb légúti problémával küszködő gyermekek fogadására.

 

Óvodánk atmoszférája hozzájárul, hogy a gyermek pozitív érzelmi élményekkel gazdagodjon, megteremtve ezzel az esélyegyenlőség lehetőségét is.

 

Létrehoztunk egy egységes szokás-szabály rendszert, mely annak érdekében készült el, hogy a gyermekek minden csoportban a maguk életkori sajátosságainak megfelelően élhessék óvodai életüket. A csoportok napirendje rugalmas, mely a gyermeki személyiség kudarcmentes fejlődését segíti, illetve jól megszervezhető, hogy a csoportok ne zavarják egymást.

 

Az óvodai balesetek megelőzése érdekében a védő-óvóintézkedések a nevelési tervekben fogalmazódnak meg, ezek betartása és betartatása mindenki feladata és érdeke.

 

Óvodánk dolgozói minden tőlük telhetőt megtesznek az esztétikus, tiszta óvodai környezet megteremtéséért.

 

Tiszta, rendezett folyosók, mosdók, csoportszobák fogadják a gyermekeket és a szülőket.

 

Felújított óvoda udvaraink tágas, barátságos. A gyermekek szabad mozgásigényét, szabad játékát teljes mértékben kielégíti. Az udvari játékok esztétikusak, változatosak.

 

A 3-7 éves korosztályú gyermekek mozgásfejlődését elősegíti.