A képességek szerepe a nevelési cél elérésében

A tevékenység a kifejlesztendő képességek forrása, hiszen a képességek tevékenység közben fejlődnek, finomulnak. Feladatunk a lehetőségek folyamatos biztosítása a gyermekek szabadon választott tevékenykedéséhez, mely által készségeik, képességeik kibontakoznak, valamint folyamatos megfigyelés végzése a csoportba járó gyermekek fejlődéséről. A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását és a szükségszerű felzárkóztatását. A különböző területeken - mozgásfejlesztés, kézműves, néptánc műhely projektjeinek körében a célunk a gazdagítás/dúsítás és a fejlesztés módszereinek alkalmazása.

 

A csoportnapló tartalmazza többek között a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt (anamnézis, a gondozás, testi, szociális, érzelmi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információk) Kiemelt fejlesztési tervet készítünk a tehetséggondozás támogatására, az 1-1 részképességben elmaradt gyermek felzárkóztatásához. 

 

A társadalmi és egyéni szempontokból lényeges képességek a kooperációs- és kommunikációs képességek.

 

A fejlesztőpedagógiát végzett óvodapedagógusunk minden lehetőséget megragad, hogy a kooperáció és a kommunikáció nyújtotta lehetőségeket a gyermek-felnőtt, és a gyermek-gyermek kapcsolatban zökkenőmentesen működtessék.

 

Nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott és folyamatos partneri kapcsolat a logopédussal és a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében a Családsegítő Szolgálattal, és a Szakértői Bizottsággal.

Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében:

 

  • Folyamatosan biztosítsa a gyermekeknek a képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra.
  • A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről. Ennek ismeretében törekedjen a képességek fejlesztésére.
  • A kiemelkedő képességű, és részképességek fejlődésében elmaradott gyerekekre, valamint a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelésű igényű /látás- és hallássérült/ gyerekekre, egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon kellő hatást.
  • Valamennyi gyermek képességét önmagához mérten- saját lehetőségeihez viszonyítva- igyekezzen fejleszteni.