A CME-IMIR modell általános leírása

Intézményi folyamatok a program megvalósítását szolgáló CME-IMIR modellben

 

 

 

A CME-IMIR modell alapján az intézményi folyamatok fogalmát két különböző szinten értelmezzük:
   1. a minőségfejlesztési folyamatok szintjén
  2. a tényleges munkafolyamatok szintjén

 

 

 

Mit tekintünk minőségfejlesztési folyamatnak?
A minőségfejlesztési folyamat metaszintű folyamat: azaz az intézmény tevékenységi körébe tartozó tényleges munkafolyamatokat, tevékenységeket felügyelő, azokat gondozó, szükség esetén módosító, megváltoztató eljárás. A minőségfejlesztési folyamat időbeli kiterjedése általában meghaladja egy-egy munkafolyamat időbeli kiterjedését.

 

 

 

 

Mi tekintünk munkafolyamatnak?
A munkafolyamat tárgyszintű folyamat: az oktatási-nevelési célok, valamint az intézmény működésével-működtetésével kapcsolatos célok megvalósulását szolgáló konkrét tevékenység vagy tevékenységlánc, amelyet a dolgozók napi munkájuk során különféle kimondott vagy nem kimondott szabályok szerint végeznek. A munkafolyamat vagy tevékenység közvetlenül is szemlélhető: látható, hallható vagy más módon érzékelhető cselekvés.

 

 

A minőségfejlesztési folyamat természetesen - maga is tevékenységek sorozata, ám ezek a tevékenységek megfigyelés, elemzés, értékelés, döntés a beavatkozásról, újratervezés, szabályozás, nyomonkövetés magának a munkavégzésnek tökéletesítésére irányulnak.

 

 

A minőségfejlesztés során megjelenő tevékenységek tehát a tervezést, megvalósítást, értékelést és beavatkozást szolgálják. A CME-IMIR modell Rendszerfejlesztési Kézikönyve a minőségfejlesztési eljárásokat PDCA-logika szerint standardizált Útmutatók formájában tartalmazza. Az Útmutatók a rendszeres és módszeres minőségfejlesztést, azaz tulajdonképpen az intézményfejlesztési folyamatok megbízhatóságát és fenntarthatóságát szolgálják.

 

CME-IMIR modell Felhasználói Kézikönyve a dolgozók munkakörébe tartozó tevékenységek érvényes külső és belső szabályait, szabályozó eszközeit, módszereit tevékenység-specifikus formában tartalmazza. A dolgozók feladatellátására irányuló minőségbiztosítási eszközök a munkafolyamatok megbízhatóságát szolgálják.