4. HOP-beli nevelési célok összehangolása az együttműködővé válás kitűzött céljaival

HOP-beli nevelési célok összehangolása az együttműködővé válás kitűzött céljaival

 

Úgy gondoljuk, minőségirányítási programunk sajátos hozzáadott értéket is tartalmaz, amennyiben minőségpolitikai céljainkat � ahol lehet, - összehangoljuk a nevelési programbeli pedagógiai célokkal.

10. célunk:
A viselkedési, beilleszkedési zavaros illetve szorongó gyermekek együttműködési
készségfejlesztésének tudatosabbá és módszeresebbé tétele, az elért eredmények
fenntarthatóságának pedagógiai eszközökkel, módszerekkel való biztosítása

Kiemelten fejlesztendő mutatók:
- A nehezen kezelhető gyermekek közösségen belüli elérhetősége, megszólíthatósága,
- a gyermek- és felnőtt környezet beavatása, tájékoztatásának alapossága a nehezen kezelhető gyermekek részéről,
- a gyermek- és felnőtt környezetre vonatkozó elvárások egyértelmű közlése,
- a gyermek- és felnőtt környezet véleményének körültekintő figyelembe vétele

fejlesztés alapját képező mérések:
Óvónői gyermek-megfigyelés, szakértői megfigyelés a gyermekek együttműködési készségéről, ezirányú szükségleteiről, illetve a gyermek- és felnőtt-környezettel szemben megnyilvánuló igényeiről mind a 7 mutató mentén.

Elvárt eredmény:
Legalább 20-25%-kal javuljon a nehezen kezelhető gyermekek kommunikációs és kooperációs készsége a tudatos egyéni bánásmódnak köszönhetően a 4 kiemelten fejlesztendő mutató alapján történő értékelések szerint. Az óvónők maguk pedig érezzék magukat felkészültebbnek a kommunikációs készségek és hajlandóságok fejlesztése terén.

Vezetői helyzetkép:
Nevelési programunk a tevékenység-központúságra épül: célja a kooperációs és kommunikációs képességek fejlesztése a tevékenységeken keresztül, amelyek által sikerélményhez jut, fejlődik önértékelése, önbizalma, empátiás készsége, együttműködővé válik.

Intézményünkben a művészeti nevelés területén két fejlesztő program működik: egy népzenei és egy kézműves foglalkozás keretében. A viselkedési, illetve beilleszkedési zavarokkal küzdők esetében a népzenei elemek, a népi mozgáskultúra, valamint a vizualitás valamennyi eszközének felhasználásával non-verbálisan kerülhetnek felszínre a problémák. Az érdekes, játékos foglalkozásokon még a viselkedési, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek is elérhetővé, megszólíthatóvá válnak, bevonódnak: ezért ezeknek a foglalkozásoknak a továbbiakban is kiemelt szerepet szánunk a nehezen kezelhető gyermekek együttműködési készségeinek fejlesztésében.

Fenntartói elvárás/ feladat
Ezt a feladatot fogalmazta meg az ÖMIP Intézménytípus szerinti célok/Óvodák/ 4. (11.o): Kiemelt nevelési célok megvalósítása, különleges gondozást igénylő óvodásokkal való foglalkozás.l