4. A mérési, elemzési, javítási folyamatok minőségének biztosítása

Az oktatás-nevelés minőségének biztosítása

5. célunk:
A Tevékenységközpontú Nevelési Program megvalósításának[23], az éves szintű
pedagógiai tervezésnek megbízhatóvá tétele. A nevelési gyakorlatunk, módszertani
kultúránk minőségfejlesztése során elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
- Szakszerűség a csoportnaplók használatában,
- Az óvónők rugalmas alkalmazkodása az egyes gyermekek adottságaihoz, a különféle nevelési helyzetekhez a pedagógiai célok megvalósítása során (rugalmasság),
- Az egyes óvónők tevékenységének kiszámíthatósága különféle nevelési helyzetekben a pedagógiai célok megvalósítása során.

A megbízhatóságot támogató minőségbiztosítási eszközök:
- Közösen betartandó szakmai normák (közös módszertani követelmények)
- Módszertani eszköztár (benne: az erre a célra kiadott módszerleírások)

A megbízhatóságra vonatkozó mérések: egyéni önértékelés, vezetői ellenőrzés-értékelés külső szakértői vélemény kérése a csoportnaplók alkalmazásáról, az óvónők által irányított pedagógiai folyamatok szakmailag értelmezett rugalmasságáról és kiszámíthatóságáról összefüggésben a Tevékenységközpontú nevelési programmal.

Elvárt eredmények:
Azt várjuk, hogy szakértői vélemény is visszaigazolja a pedagógiai folyamatok rugalmasságát és kiszámíthatóságát a Tevékenységközpontú Nevelési Program megvalósítása során. Minden óvónő ismerje a Felhasználói kézikönyvben megjelent, éves tervezésre vonatkozó belső szabályzókat. A csoportnapló használata segítsen célszerűbbé, szakszerűbbé és rugalmasabbá (egyénre és csoportra szabottá) tenni a tervezést.

Vezetői helyzetkép:
A nevelési program megvalósítása tapasztalataink szerint alapvetően megbízható: megfelel a célszerűség, jogszerűség, szakszerűség, hatékonyság és eredményesség kulcsmutatóinak. Ugyanakkor a különleges nevelési helyzetek, valamint a nehezebben kezelhető és fejleszthető gyerekek esetenként próbára teszik a felnőttek szakmai alkalmazkodási készségét illetve kiszámíthatóságát. Minőségbiztosítási eszközökkel és módszerekkel kívánjuk támogatni az óvodai nevelőink munkáját.