3. Az óvodai nevelés tudatos és módszeres minőségfejlesztésének rendszeressé tétele

Az óvodai nevelés tudatos és módszeres minőségfejlesztésének rendszeressé tétele

4. célunk:
Az óvodai gyermekcsoportokra szabott éves szintű pedagógiai tervezés minőségfejlesztésének rendszeressé tétele, a folyamatos (ön)fejlesztés fenntarthatóságának megalapozása

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
- az éves szintű pedagógiai tervezési folyamatok standard mutatók alapján történő tanulmányozása,
- az éves szintű pedagógiai tervezés illetve az azt fejlesztő beavatkozások eredményességének standard mutatók alapján történő tanulmányozása,
- az éves szintű pedagógiai tervezést fejlesztő beavatkozások cél- és értékracionalitása
- az éves pedagógiai tervezés módosítására irányuló beavatkozási stratégiák testület előtti legitimitása,
- a fejlesztő beavatkozások PDCA-logika szerinti felépítettsége, az éves szintű pedagógiai tervezés, illetve az azt fejlesztő beavatkozások nyomon-követettsége

A folyamatos (ön)fejlesztést támogató minőségbiztosítási eszköz:
Az éves pedagógiai tervezés minőségfejlesztési eljárása (Útmutató)

A fejlesztés alapját képező mérések:
Óvónői SWOT az éves szintű pedagógiai tervezés minőségéről. A tervezési dokumentumok egymás közti elemzése. A két éve bevezetett csoportnaplók áttekintése, a felhasználói tapasztalatok írásos értékelése.

Elvárt eredmények:
Álljanak rendelkezésünkre a Felhasználói kézikönyvben a stratégiai tervezés eredménymutatóinak mintájára (azzal összhangban) elkészített éves tervezés eredménymutatói. Az óvónők éves szintű pedagógiai tervezése kapcsolódjon közvetlenebbül az intézményi szintű programhoz, és ne csak a korosztályos adottságokhoz és szükségletekhez igazodjék, hanem a konkrét gyermekcsoportok illetve azok tagjainak személyes adottságaihoz, szükségleteihez is.

Vezetői helyzetkép:
Az éves szintű pedagógiai tervezés több éve használt eszköze az ún. Csoportnapló, amelyet mi magunk fejlesztettünk ki. Mostanra tudjuk, hogy ösztönösen ugyan, de gyakorlatilag egy minőségbiztosítási eszközt készítettünk magunknak: a minden óvodai csoportnak év elején átadott kapcsos dossziéban különféle funkciójú színes oldalak, űrlapok, szempontsorok, sőt, még külön a vezetői értékeléshez kidolgozott oldal is van. Szeretnénk most ezt is módszeresen továbbfejleszteni.