3. Az oktatás-nevelés minőségének biztosítása

Az intézményműködtetés minőségének biztosítása

 

4. célunk:
Pályázatfigyelés és pályázatírás a programfinanszírozás pénzügyi erőforrásainak megbízhatósága érdekében

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
A pályázatfigyelés és pályázatírás
- hatékonysága
- eredményessége

A megbízhatóságot támogató minőségbiztosítási eszközök:
- a pályázás munkafolyamatára vonatkozó általános eljárás folyamatábrája (a pályázatfigyeléstől a pályázat kidolgozásáig, illetve a nyertes pályázatról szóló értesítésen át az elszámolásig) - egyeztetve a fenntartóval
- időtervek (az egyes konkrét pályázatok kidolgozásától a benyújtásig, illetve a nyertes pályázatról szóló értesítéstől az elszámolásig) egyeztetve a fenntartóval
- rögzített felelősség-megosztás - egyeztetve a fenntartóval
- technikai (informatikai) háttér
- egy (a társóvodákkal közösen megrendelt) pályázatfigyelő hírlevél vagy honlap

Elvárt eredmények:
Az óvoda és a fenntartó közti megosztott felelősség értelmében Legyen felelőse a pályázatok figyelésének. A kiemelt, délutáni projektek vezetői a saját területükön írják meg az esetlegesen kiírt pályázatot. Legyen nyilvántartás a pályázatokról, illetve azok sikerességéről.

Vezetői helyzetkép.
Intézményünk fejlesztése érdekében eddig is igyekeztünk minél több pályázati lehetőséget megragadni. Az elmúlt öt évben sportszereket, udvari fa mászókákat, korszerű gyermekszékeket, modern ágyakat vásároltunk pályázatokon nyert pénzeken. Az óvoda további fejlesztése, szépítése érdekében a későbbiekben is részt kívánunk venni a kiírt pályázatokon.

Fenntartói elvárás/ feladat
A fenntartó támogatja ezirányú törekvéseinket. ÖMIP Intézménytípus szerinti célok / óvodák 3. pont (10. o.)