3. A szolgáltatást igénybevevőkkel való együttműködés fejlesztése

A szolgáltatást igénybevevőkkel való együttműködés fejlesztése

 

7. célunk:
A potenciális szülői réteggel való előzetes kapcsolatfelvétel kultúrájának tudatos és
módszeres kialakítása, az elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelten fejlesztendő mutató:
- elérhetőség, megszólíthatóság
- a beavatás, tájékoztatása alapossága

PR-t támogató minőségbiztosítási eszközök:
- Felhasználói Kézikönyv/ a potenciális szülői réteggel való együttműködést támogató minőségbiztosítási eszközök.

Elvárt eredmény:
Valósuljanak meg az ÖMIP Intézménytípus szerinti célok/Óvodák/1.; 2.(9.o. ) pontjában megfogalmazottak, azaz nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába, illetve a településen élő óvodáskorúak 90%-a itt járjon óvodába.

Vezetői helyzetkép:
Az elmúlt években minden jelentkezőt felvettünk intézményünkbe. Óvodánk népszerűsítése, eredményeink, illetve kínálatunk bemutatása érdekében tavaly már bemutatkozó szórólapokat adtunk ki, amelyeket elhelyeztünk a város több pontján, illetve elküldtünk a körzetünkben lakó valamennyi olyan családnak, ahol 3 éves korú gyermek él a védőnői kimutatás szerint. Mindig nyitottak vagyunk az érdeklődő szülők irányában, körbevezetjük az intézményben, bármikor betekintést engedünk az óvoda napi életébe.

8. célunk:
A szülőkkel való együttműködés tudatosabbá és módszeresebbé tétele, az elért
eredmények fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelten fejlesztendő mutató:
- A szülői problémajelzések elfogulatlan fogadása, tárgyszerű kezelése a dolgozók részéről;

Az óvodahasználókkal való együttműködést támogató minőségbiztosítási eszközök:
- Felhasználói Kézikönyv/ Standardok a szülőkkel való együttműködés támogatásához.

A fejlesztés alapját képező mérések:
Mind a 7 kulcsmutatóra kiterjedő igény- és elégedettségmérés, igény-egyeztetés.

Elvárt eredmény:
A szülők a korábbinál is bátrabban, ugyanakkor tárgyilagosabban adjanak visszajelzést az általuk észlelt problémákról. Az ismételt elégedettségmérés alapján legyen bizonyítható, hogy ez a dolgozók ezirányú példamutatásának köszönhető.

Vezetői helyzetkép:
Tapasztalataink alapján a szülőkkel való együttműködésünk jó. Azoknak a problémáknak a megoldásában kívánunk nagyobb szerepet vállalni, amelyek a szülők között merülnek fel. A szülők jelzései felé nyitottak vagyunk, azokat tárgyilagosan fogadjuk, igyekszünk mindenki számára elfogadható megoldást találni. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy ez a jó viszony tartós maradjon, s számunkra, vezetők számára kezelhetőek legyenek a jó együttműködés különböző tényezői. Mostantól az együttműködés 7 kulcsmutatója alapján mérjük a szülők elégedettségét az óvodai dolgozókkal - méghozzá éves rendszerességgel hogy az esetleges eltéréseket idejében korrigálni tudjuk.

Fenntartói elvárás/ feladaa:
Ezt az elvárásunkat erősíti az ÖMIP Intézménytípus szerinti célok/Óvodák/ 11. pont (12. o.).

9. célunk:
Az óvodás gyermekekkel való kölcsönösen előnyös együttműködés tudatosabbá és
módszeresebbé tétele, az elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása

Kiemelten fejlesztendő mutatók:
- Átgondolt bevonási stratégia, a gyermekek véleményének és javaslatainak körültekintő figyelembevétele;
- Az intézkedések, válaszlépések méltányossága.

Az óvodás gyermekekkel való kölcsönösen előnyös együttműködést támogató minőségbiztosítási eszközök:
- Együttműködési megállapodás;

A fejlesztés alapját képező mérések:
Az óvónők, gondozónők és más nem pedagógus munkatársak önértékelése és megfigyelése formális és informális nevelési helyzetekben.

Elvárt eredmény:
Az óvodás gyermekek különösen a nagycsoportos korúak - rendelkezzenek olyan elbeszélhető élményekkel, amelyek arra utalnak, hogy az óvodában komolyan veszik a véleményüket, ötleteiket, javaslataikat. Ez legyen egyértelműen összefüggésbe hozható azzal, hogy a felnőttek tudatosan odafigyeltek az ő bevonásukra életkoruknak megfelelő szituációkat teremtve illetve természetes helyzetekben. Ezt a megfigyelések és az önértékelő beszámolók is bizonyítsák számunkra.

Vezetői helyzetkép:
Kollégáink ma is törekednek a gyermekekkel való harmonikus együttműködésre, ugyanakkor szeretnénk tudatosabbá és módszeresebbé tenni - koruk és képességeik figyelembe vételével a gyermekek bevonását a velük kapcsolatos problémák, feladatok megoldásába, valamint a gyermekekkel való igazságos és méltányos bánásmód gyakorlását.