2. Az együttműködési mechanizmusok minőségének biztosítása

Az együttműködési mechanizmusok minőségének biztosítása

 

 

2. célunk:
Az igény és elégedettségmérés munkafolyamatának megbízhatóvá tétele, a
minőségfejlesztés során elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
Az igény- és elégedettségmérés
   - hatékonysága
   - eredményessége

 

A megbízhatóságot támogató minőségbiztosítási eszközök:
   - Az együttműködés 7 kulcsmutatójára épülő, ismételt mérésre alkalmas kérdőív
   - Igényfelmérési szabályzat
   - A (különféle partnerekkel kapcsolatos) mérésekre vonatkozó részletes folyamatleírás(ok)
   - A mérésekhez szükséges minőségű humán és egyéb erőforrások biztosítása
   - Technikai (informatikai) háttér a feldolgozáshoz
   - Kommunikációs szabályzat a mérési eredmények közzétételéhez (esetleg az Igényfelmérési szabályzatba foglalva)

 

A megbízhatóságra vonatkozó mérések:
A mérést végzők önértékelése, a megkérdezett partnerek elégedettsége és/vagy külső szakértői vélemény az igény- és elégedettségmérés megbízhatóságáról.

 

Elvárt eredmény:
A Felhasználói Kézikönyvünk tartalmazza azt az eszközcsomagot, illetve módszer-együttest, amelyet először a 2003/04-es tanévben, majd a 2004/05-ös tanévtől kezdve rendszeresen használhatunk. Legyen eredményes az igény- és elégedettségmérés, azaz jöjjön vissza a megfelelő számú kérdőív. Az adatok legyenek alkalmasak a feldolgozásra és az összehasonlításra. A Felhasználói Kézikönyv/ Munkanapló tartalmazza a mérési folyamat nyomon-követését, azaz a szükséges feljegyzéseket, hogy azok alapján értékelő információt lehessen szolgáltatni az esetleges fejlesztő beavatkozásokhoz.

Vezetői helyzetkép:
Az együttműködésre vonatkozó intézményen belüli elégedettségmérésekkel összhangban álló (a minőségirányítási rendszerünkbe szervesen illeszkedő) mérőeszköz és eljárás kidolgozása indokolt.

Fenntartói elvárás/ feladat:
Formális elvárás nincs. Az ÖMIP Alapvető céljaink. /4. (9.o.)-ból levezethető.

 

 

 

3. célunk:
A fenntartó és az intézmény közötti információáramlás megbízhatóvá tétele,
a minőségfejlesztés során elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása

 

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
   - Hatékonyság
   - eredményesség
   - kiszámíthatóság

 

A megbízhatóságot támogató minőségbiztosítási eszközök:
Később kidolgozandók az Együttműködési alprogram megfelelő pontjának (elvárások egyeztetése stb.) teljesülésével párhuzamosan.

 

A megbízhatóságra vonatkozó mérések:
   - tényszerű intézményvezetői értékelés
   - kölcsönös elégedettségmérés

 

Elvárt eredmények:
Legyen folyamatos a kommunikációs kapcsolat, a település többi közoktatási intézményével együtt értesüljünk időben a fenntartó által kezdeményezett elvégzendő feladatokról. Kapjuk meg idejében a szükséges bemeneti információkat. Kapjunk érdemi (ha kell, írásos) visszajelzést az általunk benyújtott információkkal, adatokkal, azok megfelelőségével kapcsolatban.

Vezetői helyzetkép:
Az intézmény és fenntartó közötti kapcsolat élő, főleg írásban vagy telefonon, esetleg személyesen bonyolódik. Időnként előfordul, hogy az írásban megfogalmazott feladatok értelmezése nem az elvárásoknak megfelelően történik, így elértések, ennek következtében pedig hibák adódhatnak. A hatékony, tervezett és kiszámítható információrendszer közös érdekünk.

 

Fenntartói elvárások/ feladatok
ÖMIP Alapvető céljaink. /4. (9.o.), illetve Az egyes intézmények feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatban/ Óvodák/ 11. (12. o.): A fenntartói és az intézményi kapcsolatrendszer tervezett és kiszámítható legyen, hatékony információrendszer működjön.