2. Az együttműködési kultúra tudatos és módszeres minőségfejlesztésének rendszeressé tétele

Az együttműködési kultúra tudatos és módszeres minőségfejlesztésének rendszeressé tétele

 

3. célunk:
Az igény és elégedettségmérés minőségfejlesztésének rendszeressé tétele, a
folyamatos (ön)fejlesztés fenntarthatóságának megalapozása.

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutató:
   - Az elégedettségmérő eszközök és módszerek cél- és értékracionalitása.
   - A folyamatos (ön)fejlesztést támogató minőségbiztosítási eszköz[19]:
   - Az igény- és elégedettségmérés minőségfejlesztési eljárása (Útmutató)

A fejlesztés alapját képező mérések:
Önértékelés (SWOT) illetve elégedettségmérés arról, hogy a kollégák mennyire tartják cél- és értékracionálisnak az elégedettségméréseket.

Elvárt eredmény:
Meggyőződést kívánunk szerezni arra vonatkozóan, hogy milyen formában lehet hatékonyan, eredményesen, célszerűen információhoz jutni különféle partneri együttműködések minőségéről.

Vezetői helyzetkép:

A minőségbiztosítás ürügyén korábban már végeztünk felméréseket, ám ezek az óvodai nevelésre, a szolgáltatásaink minőségére vonatkoztak. Az elégedettségmérés folyamatának minőségfejlesztése, benne az új mérőeszköz bevezetése az együttműködővé válás minőségpolitikája alapján történik. Mostantól az együttműködés 7 kulcsmutatója alapján mérjük a szülők elégedettségét az óvodai dolgozókkal - méghozzá éves rendszerességgel, hogy az esetleges eltéréseket idejében korrigálni tudjuk. Ezen kívül is visszajelzéseket kérünk illetve fogadunk szervezeten belül és kívül egyaránt (Ld.: Együttműködési alprogram.)