1. Az intézményvezetés felelősségének és elkötelezettségének biztosítása

Az intézményvezetés felelősségének és elkötelezettségének biztosítása

 

 

1. Célunk:
A vezetői ellenőrzés, intézményértékelés megbízhatóvá tétele, a minőségfejlesztés
során elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
A vezetői ellenőrzés, intézményértékelés
- célszerűsége
- jogszerűsége
- szakszerűsége
- hatékonysága
- eredményessége
- rugalmassága
- kiszámíthatósága

Minőségbiztosítási eszközök:
- A vezetői ellenőrzés, intézményértékelés külső és belső szabályzóinak listája
- A vezetői ellenőrzés intézményértékelés hosszú távú, illetve éves terve, összehangoltan a fenntartói ellenőrzések rendjével (ÖMIP 1 sz. melléklet)
- Az aktuális (havi/ heti/ napi) ellenőrzések ütemterve (idődiagramja)
- Intézményi Önellenőrzési Kézikönyv
- A vezetői ellenőrzés-értékelés konszenzusos normái
- Szempontsor(ok), mutatók az ellenőrzött terület/ munkafolyamat értékeléséhez, illetve az egyéni dolgozói értékelésekhez
- Folyamatábra a vezetői ellenőrzés-értékelés eljárása (benne: az eredmények kommunikálására vonatkozó szabályzók)
- Eszközök, módszerleírások az egyes területek ellenőrzéséhez
- Űrlap a vezetői ellenőrzés során tapasztalt tények rögzítésére
- Űrlap a vezetői ellenőrzések összegzésére
- Űrlap az intézményértékeléshez
- Intézményi ellenőrzésre vonatkozó fenntartói indikátorrendszer elhelyezése a Felhasználói kézikönyvben

A megbízhatóságra vonatkozó mérések:
Vezetői önértékelés, dolgozói elégedettségmérés és/vagy külső szakértői visszajelzés a 7 kulcsmutató alapján az ellenőrzés-értékelés megbízhatóságáról.

Elvárt eredmények:
A vezetői ellenőrzés, intézményértékelés Felhasználói Kézikönyvében érvényes változatban szerepeljenek a szükséges szabályzók. A tanév elején kiadott Standardokat minden dolgozó ismerje, kiemelten a munkaköréhez tartozó vonatkozásokat. A megismert minőségbiztosítási eszközöket, módszereket, eljárásokat minden ellenőrzést végző vezető ismerje és használja annak érdekében, hogy az ellenőrzési-értékelési tevékenységek illetve munkafolyamatok megbízhatóak legyenek. A Felhasználói Kézikönyv tartalmazza a vezetői ellenőrzések és az intézményértékelés munkafolyamatainak nyomon-követését, azaz a szükséges feljegyzéseket, hogy azok alapján értékelő információt lehessen szolgáltatni az esetleges fejlesztő beavatkozásokhoz.